Na úspešné vytvorenie vlastnej webovej stránky je dôležité rozumieť základným pojmom týkajúcich sa internetu a webových stránok.

Mojím cieľom je naučiť vás všetko, čo budete pri tvorbe webovej stránky potrebovať a vysvetliť vám to „ľudskou rečou“ a nie zložitou programátorskou terminológiou.

Čo je to URL adresa

URL adresa je názov, ktorý zadáte do prehliadača, aby ste mohli prejsť na konkrétne webové stránky. Každá webová stránka má svoju adresu (podobne ako vy máte svoju poštovú adresu). Je jedinečná a neexistuje ďalšia presne taká istá.

Napríklad www.legoweb.sk, www.google.com … 

Čo je to Webový prehliadač

Prehliadač je softvér, ktorý slúži na vyhľadávanie webových stránok na internete. Pomocou prehliadačov sa dostanete k informáciám umiestnených na webových stránkach. Do prehliadača treba najskôr zadať webovú adresu (URL adresu), ktorú chcete otvoriť. Ak túto adresu nepoznáte, pomôže vám v hľadaní vyhľadávač (napr. www.google.com). Vyhľadávač je tiež naprogramovaná webová stránka.

Najznámejšie prehliadače: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, …

Najznámejšie vyhľadávače: Google.com, Yahoo.com, Bing.com, …

Čo je to HTML

HTML znamená HyperText Mark-up Language (Hypertextový značkový jazyk). Je to jazyk rôznych značiek, ktorý slúži ako základný programátorský kód, v ktorom sa programujú webové stránky. Slúži na zobrazenie grafického výstupu v prehliadači.

Čo je to Doména

Doména je jedinečný identifikátor počítača v sieti. Rozlišujeme domény viacerých úrovní. 

Doména prvej úrovne predstavuje najvyšší stupeň v rámci medzinárodného systému názvov internetových domén. Je to koncovka za názvom domény, buď všeobecná alebo národná. Napríklad google.com – kde COM je doména prvej, teda najvyššej úrovne. Domény najvyššej úrovne sú napríklad: SK (Slovensko),  CZ (Česká republika), DE (Nemecko), AT (Rakúsko) atď. podľa krajín. Okrem toho sa používajú mnohé iné domény, ako napr: EU, INFO, NET, ORG, COM, … Cena domény je cca 15 EUR na rok.

Doména druhej úrovne je jedinečný názov domény, ktorý si môže ktokoľvek kúpiť u oprávneného národného registrátora domén. Príklady domény druhej úrovne: google, yahoo, bing, legoweb, …

Doména tretej úrovne (subdoména) je jedinečný názov doplnený do domény druhej úrovne. Najpoužívanejšou doménou tretej úrovne je všeobecne známe www. Okrem www je možné používať aj iný názov. Napríklad: obchod.legoweb.sk kde slovo OBCHOD je doména tretej úrovne.

Čo je to Webhosting

Webhosting je priestor na serveri, potrebný na umiestnenie súborov a dát, ktoré sú obsahom webovej stránky. Je to diskový priestor na serveri. Server je teda veľmi výkonný počítač, ktorý je nepretržite pripojený vysokou rýchlosťou v internetovej sieti. Z tohto priestoru webová stránka načítava dáta pre zobrazenie v internetovom prehliadači.

Pokiaľ sa rozhodnete mať vlastnú doménu druhej úrovne, budete webhosting potrebovať. Cena webhostingu je cca 5 EUR mesačne.

Čo je to Hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz je spôsob, ktorým sú prepojené viaceré webové stránky. Tento odkaz môže byť umiestnený v texte tento textový hypertextový odkaz vám otvorí google.com alebo môže byť odkaz umiestnený pod obrázkom. Kliknutím na obrázok sa otvorí iná webová stránka, na ktorú je odkaz nasmerovaný. 

Čo je to SEO

SEO – Search Engine Optimization v preklade do slovenčiny znamená Optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je súbor techník, ktorými sa nastaví webová stránka tak, aby ju automatické roboty vyhľadávačov dokázali správne indexovať. Webové stránky, ktoré majú lepšie nastavené SEO sa zobrazia na vyšších pozíciách medzi výsledkami vyhľadávania. Lepšie umiestnenie vo vyhľadávaní zabezpečí vyššiu návštevnosť stránky a tým aj lepšiu konverziu.

Čo je to Konverzia

Konverzia webovej stránky je merateľná sledovaná udalosť. Môže to byť nejaký cieľ, ktorý potrebujeme vyhodnotiť. Konverzia môže byť pomer návštev webovej stránky k počtu uskutočnených predajov. Nemusí to byť vždy len sledovaný predaj, ale aj počet kliknutí na nejaký cieľ. Napríklad: kliknutie na reklamný banner, stiahnutie ebooku alebo iného súboru, pozretie videa, vyplnenie registračného formulára alebo ankety a podobne. Na základe údajov z konverzie je možné spraviť nové nastavenia webovej stránky, aby bola konverzia vyššia. 

Čo je to FTP

FTP (File Transfer Protocol) je TCP/IP protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi, či už na internete alebo lokálnej sieti. Na vytvorenie je potrebné mať nainštalovaný program, ktorý umožní pripojenie cez FTP. Samotný FTP účet je de facto len identita s právom pristupovať na FTP server. Na vlastný prenos súborov sa využívajú tzv. FTP-klienti. K najpopulárnejším patrí Total Commander a FileZilla.

Čo je to responzívny dizajn

Responzívny dizajn existuje od roku 2010. Je to automatické prispôsobenie prezeranej webovej stránky k veľkosti obrazovky zariadenia, na ktorom je práve otvorená. Flexibilná štruktúra responzívneho dizajnu mení nielen štýlovanie dokumentov a ich rozloženia, ale aj veľkosť obrázkov.

V dnešnej dobe je asi polovica návštev webových stránok z mobilných zariadení, preto je nevyhnutné mať responzívnu webovú stránku. Ďalším dôležitým faktorom je, že vyhľadávač Google vylučuje neresponzívne stránky z výsledkov vyhľadávania! (Toto je novinka od apríla 2015).

Samozrejme LegoWeb funguje v Responzívnom dizajne. Ak využijete na tvorbu webovej stránky systém LegoWeb, tak máte istotu, že budete mať svoju webovú stránku responzívnu a prispôsobenú skutočne najnovším svetovým trendom 🙂

1. Školenia

Otestovanie webových stránok sa dá urobiť tu: 

Kontrola responzívneho dizajnu

1. Školenia